Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí, platí pro na www.dyshratky.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je Mgr. Hana Inderková, Mníšek pod Brdy, Ke Škole 1389, IČO 75103966.

Objednáním zboží kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.
Uzavřená smlouva (objednávka) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Možnosti objednávky

Je-li u výrobku uvedeno omezení přímého prodeje, je kupující povinen toto omezení dodržet. Jednat se může o přenechání výhradních práv prodeje pro určité skupiny kupujících, případně o rozdílnosti v cenách díky získaným dotacím pro jisté profesní skupiny kupujících.

Objednávat přímo je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím e-shopu
- elektronickou poštou (e-mailem).

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:
- jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího, a to s ohledem na akce a dotace cen pro různé skupiny - vyznačení příslušnosti akce na formuláři, nebo uvedení akce v e-mailu
- množství zboží dle cenové nabídky
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště)
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Každá přijatá objednávka je závazná.

Storno objednávky je možné do 24 hodin od učinění objednávky. A to e-mailem dyshratky@dyshratky.cz . Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci. 

Zákazník je o přijetí objednávky informován e-mailem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb. - občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb. - o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.
Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Odstoupení od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.
Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1. 11. 2012

Dodací a platební podmínky

Způsob platby
- Dobírkou - zboží bude zasláno na dobírku, celou částku vybere od zákazníka doručovatel nebo pracovnice pošty při převzetí.
- Bankovním převodem - zboží bude zasláno ihned, jak dojde platba na účet č.: 214278577/0300.

Ceny za dopravu a balné, dodací lhůta

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu platných ustanovení obchodního zák.

Je-li uvedená cena včetně poštovného, platí i pro platbu na dobírku i pro platbu převodem a výsledná cena se nezvyšuje. Není-li uvedena prodejní cena včetně poštovného, platí následující sdělení:

- cena poštovného (Česká pošta) a balného při platbě předem bankovním převodem je

   Hrajeme si sykavkami 150,- Kč 

   Hrajeme při fixaci a obrázků s hláskami 40,- Kč.
   

- při platbě dobírkou je cena navýšena o 50,- Kč.

- cena listovních zásilek se řídí platným ceníkem České pošty (obyčejné či doporučené psaní...)

S každou zásilkou obdrží zákazník daňový doklad.

Po obdržení řádně vyplněné objednávky Vám bude na email zaslána potvrzující zpráva o jejím přijetí.

Dodací lhůta je do 14 pracovních dnů od potvrzení objednávky.

Dodací a platební podmínky nabývají platnosti 31. 8. 2020

LOGOPEDICKÉ HRY

pro hráče od 3 do 133 let

Hrajeme si se sykavkami

- soubor her

OBAL

Hrajeme si při fixaci hlásek

 - univerzální hrací plán - str. 1

Cesta za pokladem

Informace o autorce Mgr. Hance Inderkové získáte

také na: www.logopediemnisek.cz

 
 

 

 

Mgr. Hana Inderková +420 724957578