...

Ve své každodenní praxi klinické logopedky jasně vidím, jak jsou děti zrcadlem vnitřního duševního světa svých rodičů, zejm. matky. Jsem velmi vděčná, že mohu jako lektor CVIČENÍ V ENERGII podporovat rodiče na jejich vlastní cestě k sobě sama, protože jedině "dospělý" rodič dokáže dávat svému dítěti tu opravdu správnou podporu.

Aby učení bylo také zábavou, používám mj. velké množství pomůcek a her. Na trhu je jich opravdu mnoho. Přesto mi stále některé chyběly a vyráběla jsem si je "na koleně".

Od toho už byl jen krůček k tomu, abych o své nápady chtěla obohatit i jiné, a tak vznikají DYSHRÁTKY...

Hanka Inderková    

 

 Na tomto místě chci poděkovat všem, kteří mi pomáhají:

- ilustrátorkám (Edita Plicková; Linda Kopecká - www.ilustraceknih.cz )

- grafickému studiu Aldog - www.alldog.cz

- všem kolegyním a klientům a rodině

CVIČENÍ V ENERGII

Jedinečné a neopakovatelné cvičení

nové doby. Cvičení pro zdraví i duchovní

růst. Lektor: Hana Inderková

více na CVIČENÍ V ENERGII

***************************************

LOGOPEDICKÉ HRY

pro hráče od 3 do 133 let

Hrajeme si se sykavkami

- soubor her

OBAL

Hrajeme si při fixaci hlásek

 - univerzální hrací plán - str. 1

Cesta za pokladem

Informace o autorce Mgr. Hance Inderkové získáte

také na: www.logopediemnisek.cz

 
 

 

 

Mgr. Hana Inderková +420 724957578